Domov | O projektu | Novice | »Edino sonaraven način delovanja in bivanja vodi k dolgoročno kakovostnemu življenju«

"Edino sonaraven način delovanja in bivanja vodi k dolgoročno kakovostnemu življenju"

 

Pogovor s predsednikom uprave Zavarovalnice Tilia, generalnim pokroviteljem projekta Očistimo Slovenijo 2012, Andrejem Kavškom.

 

 

Andrej Kavšek, predsednik uprave Zavarovalnice Tilia Foto: Tanja Ristič

Kako bi po lastni izkušnji opisali razvoj ekološke zavesti v zadnjem desetletju?

V podjetju Danfoss, kjer sem delal pred desetletjem, je bil vpliv ekološke kulture že takrat močno prisoten. Spomnim se nakupa industrijske preše, s katero so bili papir, plastika in preostali odpadni material pred odložitvijo v zbiralnike kompresirani. S krčenjem prostornine je bilo privarčevanega veliko, saj je odpadkov v tovrstnih okoljih sicer ogromno. Vsekakor je ekološka ozaveščenost vedno bolj pomembna. Izjemno me veseli, da smo tudi v Zavarovalnici Tilia poenoteno prepoznali, da je takšna usmeritev pravilna. Pravzaprav menim, da je to edina prava pot.

Živimo v času, ko trajnostne rešitve ljudi še vedno premalo zanimajo. Tudi gospodarska kriza, v kateri se nahajamo, je posledica kratkoročnih ozirov in vlaganj, ne pa tudi upoštevanja vseh posledic, ki jih prinašajo. Sam trdim, da vsakršno ravnanje, ki rodi instantne učinke, preprosto ni v skladu z naravo in se zato nikoli ne izide dobro. Nobenega sistema se ne da obremenjevati v nedogled. Zdi se mi, da smo ljudje včasih preprosto preveč površni in si ne vzamemo dovolj časa, da bi vzpostavili globlji odnos do aktualnih izzivov. Poznamo jih, nismo pa jih še postavili na prvo mesto. Odraz dejstva, da še ne živimo tako, kot bi morali, so tudi vse pogostejše naravne katastrofe. Ljudje jih seveda opazijo, vprašanje pa je, če se njihovih razsežnosti resnično zavedajo.

Če povzamem avtorja Umberta Galimbertija, zahodna civilizacija nasploh živi v velikih zmotah. Med drugim mislimo, da nas tehnični pripomočki osvobajajo in pomirjajo, v resnici pa nas zasužnjujejo. Ne kupujemo njih, ampak čas, ki nam ga primanjkuje. Ker potrebujemo več časa, se namesto na vlak usedemo v avto. Vse to je del globalne zgodbe o naglici, nediscipliniranosti, pa tudi povod za premislek o novih vrednotah. Iskreno rečeno, trenutno vsakdo zase išče najbolj ugodno, najboljšo rešitev, koliko škode pa to povzroči drugemu ali okolju, pa nas premalo zanima.

Razmišljanja o tej problematiki me deloma spomnijo na gimnazijska leta, ko sem za temo svoje seminarske naloge izbral prav meje rasti. Že tedaj je bilo v kontekstu globalnih premikov aktualno poročilo Donnele in Dennisa Meadowsa ter njunih sodelavcev z Inštituta za tehnologijo v Massachusettsu. Za Rimski klub so ti avtorji v sedemdesetih letih spisali The Limits to Growth, znanstveno gradivo, osredotočeno na eksponentno rast svetovnega prebivalstva, gospodarski razmah in omejenost naravnih virov. To so težave, ki nas vedno bolj pestijo prav sedaj, sicer že nekaj desetletij po izidu tega poročila.

Kdaj se je začelo sodelovanje med Zavarovalnico Tilia in Ekologi brez meja?

Začeli smo kar nekaj časa nazaj, v sklopu Eko-koncepta, ko so Ekologi brez meja organizirali projekt za zmanjševanje količine odpadkov na javnih prireditvah po Sloveniji. Že tedaj smo bili navdušeni. Prepričani smo, da je sonaraven način delovanja in bivanja tisto, kar edino vodi k varnemu in kakovostnemu življenju, to pa je tudi poslanstvo naše zavarovalnice.

 

Foto: Tanja Ristič

Kakšne okolju prijazne ukrepe ste v vašem podjetju že sprejeli?

Ob prazničnem prehodu v letošnje leto smo vsem zaposlenim podarili stekleničko za vodo, ki jo uporabljajo namesto kupljenih plastenk in plastičnih kozarcev. Slednjih bi ob 385 ljudeh, kolikor nas dela v Zavarovalnici Tilia, in povprečni dnevni porabi vode na osebo že v enem samem tednu naneslo več deset tisoč. Ko se človek ob tako preprostih izračunih zave, kolikšna škoda je v relativno kratkem času storjena okolju, pa tudi zdravju, se hitro odloči za pametnejše poteze. Kar zadeva odpadke, nameravamo v naše poslovne prostore in okolico poslovnih enot postaviti koše za ločevanje smeti ter njim primerno urediti delovanje čistilnih servisov in ureditev ekoloških otokov.  Prav v teh dneh bodo zaposleni prejeli tudi elektronsko pošto z ekološkim priročnikom. Tretji kanal, preko katerega širimo svojo ekološko zavest, pa so promocijski artikli, simbolična eko-darila za stranke. Tistim, ki bodo sklenili zavarovanje paket Moj dom, bomo na primer podarjali koše za ločevanje smeti. Naše delovanje je navznoter in navzven vse bolj in bolj zeleno. Zastopamo mnenje, da ekološka naravnanost temelji na vrednotah zaupanja, sodelovanja, odgovornosti, iskrenosti, inovativnosti in lojalnosti. Pri svojem delu se trudimo delovati v tem duhu na vseh področjih, ekološki pristop pa bo tudi ena od tem naše osrednje  letne konference na Brdu pri Kranju.

Kako boste sodelovali pri projektu Očistimo Slovenijo 2012?

Ena izmed bolj pomembnih aktivnosti, povezanih s to usmeritvijo, je gotovo pokroviteljstvo projekta Očistimo Slovenijo 2012. Zaradi te vseslovenske pobude bodo tudi naši potomci živeli v bolj zdravem in čistejšem okolju. V Zavarovalnici Tilia imamo v načrtu posvojitev divjih odlagališč, ki se jih bomo na dan zaposlenih Save Re lotili 23. marca letos. Tedaj bodo vsi imeli dela prost dan. Že lani smo en dan v letu posvetili družbeni odgovornosti in več kot polovica naših zaposlenih se je lotila prostovoljske pomoči v domovih za ostarele, udeležili so se krvodajalske akcije in še kako drugače pomagali ljudem v stiski. Občutki ob tem, ko spoznaš, da nekateri živijo drugače in jim ponudiš roko, ko jo potrebujejo, so zares dobri. Letos bo ta tradicionalni dan zaposlenih v znamenju ekologije, že zdaj se ga izredno veselimo in obetamo si še večjo udeležbo ter povezanost zaposlenih, kot smo jo dosegli že lansko leto.

Kaja Kokot Žanič