Domov | O projektu | Dogodki | EKOGLAVCE - Izobraževalno-ozaveščevalni program za izobraževalne ustanove

Izobraževalno-ozaveščevalni program za izobraževalne ustanove

Otroci so z Ekoglavcami spoznavali pomen varovanja okolja

Vrtci in šole igrajo veliko vlogo pri ozaveščanju najmlajših članov družbe o pomenu varovanja okolja, zato smo jim v sklopu projekta Očistimo Slovenijo 2012 pripravili obsežen program z ekološkimi tematikami, ki smo ga poimenovali Ekoglavce. Potekal je med oktobrom 2012 in marcem 2012, izvajalo pa ga je 6 vrtcev, 45 osnovnih šol in 8 srednjih šol.

Dejavnosti so bile tematsko ločene po mesecih, pri čemer so bili sklopi za vse starostne skupine vsebinsko enaki, po zahtevnosti in metodah pa različni.

Oktobra je bilo govora o rabi naravnih virov in preprečevanju nastajanja odpadkov/ločevanje odpadkov - kot uvod v tematike, ki sledijo. Otroci in mladi so se tako oktobra seznanjali z rabo naravnih virov ter preprečevanjem nastajanja odpadkov oz. ločevanjem odpadkov.  Najmlajše sta k pogovoru o tej temi spodbudili zgodbici o plastenki Nevenki in želodu Tomažu, starejši pa so reševali kviz o ločevanju odpadkov ter se z najpomembnejšimi poudarki ločevanja odpadkov seznanjali preko predstavitev, risank oz. filmov ter delavnice o vodi kot naravnem viru.

Novembra je bila v ospredju embalaža, predvsem plastična. Nevarnosti, ki jih ta prinaša za okolje, so bodoče ekoglavce spoznavale preko zgodbe o vrečki Zali in poskusa s plastičnimi vrečkami ter se s pomočjo filma seznanile s posledicami zavrženih plastičnih vrečk za življenje v morju. Z delavnico Pajkova mreža pa so najstniki krepili občutek odgovornosti za izrečene besede in storjena dejanja.

V decembru, ko Zahod zaradi praznikov porabi še več hrane kot sicer, so otroci in mladi pozornost posvetili hrani. Za domačo nalogo so se o hrani in njeni pridelavi pogovorili z dedki in babicami oz. ugotovili, od kod prihajata sadje in zelenjava, ki ju jemo. V zgodbi o krompirjih Andreju in Irfanu so spoznali prednosti v Sloveniji pridelanih živil, v predstavitvi Svet na krožniku pa uničujoče posledice pridelave in ravnanja s hrano v razvitem svetu za Zemljo in njene prebivalce.  Najstniki pa so v delavnici o bananah ugotavljali, kako so porazdeljeni dobički od hrane, pridelane v tretjem svetu, ki pride na trg v razvitih državah.

Januarja so sodelujoči v projektu Ekoglavce  govorili o  kozmetiki in oblačilih in tako spoznavali vpliv množičnih dobrin na družbo in okolje. V vrtcih in nižjih razredih osnovne šole so se s problematiko vpliva oblek na okolje in družbo seznanjali tudi preko zgodbe o Tinki Vilinki in njeni obleki, ostali pa med drugim preko predstavitve Zgodba o majici ter delavnic o življenjskem ciklu kavbojk in o potrošništvu.. Pasti in sestavine kozmetike pa so bile pojasnjene v predstavitvi in kratkem filmu o kozmetiki.

Februarska tema so bila divja odlagališča. V okviru te teme so se lahko otroci preko predstavitve Električne pošasti seznanili s problematiko okolju nevarnih elektronskih odpadkov, predvidenih pa je bilo tudi več drugih dejavnosti.

Projekt Ekoglavce je  vrhunec dosegel marca, ko so se otroci in mladi pripravljali na  zaključni Ekoglavca kviz, ki smo jim ga poleg drugih delavnic pripravili za dan 23. marca, ko je bilo predvideno čiščenje za izobraževalne ustanove.

Gradivo za Ekoglavce, ki so ga dobili koordinatorji programa v ustanovah, s konkretnimi primeri spodbuja razvijanje okoljske odgovornosti ter aktivno ravnanje v vsakdanjem življenju. Odzivi koordinatorjev na Ekoglavce so glede na rezultate ankete, ki smo jo pripravili po zaključku programa, zelo vzpodbudni, saj si želijo podobne ponovitve v prihodnjem šolskem letu.