Domov | Koristno | Pogosta vprašanja | Izobraževalne ustanove

1 Kdaj bodo čistile šole in vrtci?

23. marca 2012.

2. Ali lahko naš vrtec oziroma šola čisti 24., namesto 23. marca?

Seveda. Prosim samo, da se na akcijo prijavite. Na prijavnici je sicer kot dan čiščenja zapisan 23. marec, vendar pa lahko čistite 24. marca. Svojo odločitev sporočite vašemu občinskemu koordinatorju, ko bo ta z vami stopil v kontakt.

3. Ali lahko našo šolo na dan akcije obišče kateri izmed predstavnikov ekipe Očistimo Slovenijo 2012?

Žal smo že sedaj zelo obremenjeni z delom, zato vas osebno ne moremo obiskati. Lahko pa vam posredujemo gradivo, ki smo ga v ta namen pripravili.