Domov | O projektu | Novice | Konferenca lokalnih okoljevarstvenih organizacij

 

Konferenca lokalnih okoljevarstvenih organizacij

 

V torek, 24. januarja, je bila javnosti iz okoljskega področja predstavljena mreža Očistimo Slovenijo. Na konferenci, ki je potekala pod vodstvom društva Ekologi brez meja, je mrežo in njen namen predstavilo 12 predavateljev iz lokalnih okoljevarstvenih organizacij. Poudarek je bil na izzivih prenosa trajnostnega razvoja na lokalno raven, prepoznavanju korupcije na lokalni ravni, primerih dobre prakse delovanja dveh lokalnih okoljskih organizacij, regijskih stičiščih in mreži Plan B za Slovenijo.

 
Konferenca je bila namenjena lokalnim organizacijam, civilnim iniciativam in posameznikom, ki delujejo na okoljskem področju. Mreža Očistimo Slovenijo nastaja v okviru mreže Plan B za Slovenijo, ki je financirana iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo, njen glavni namen pa bo dolgoročna krepitev ter optimizacija delovanja in učinkovitosti lokalnih okoljskih organizacij. Dolgoročno bo mreža postala enotna platforma za iskanje in podajanje rešitev, ki jih lahko civilna družba in NVO-ji uporabljajo pri svojem delovanju in posledično postanejo močnejši tako v medsebojnem dialogu kot tudi v dialogu z državnimi institucijami.
 
Uvodni govor je pripadel predsedniku sveta za varstvo okolja RS dr. Francu Lobniku, ki je poudaril, da je v izobraževanje nujno potrebno uvesti okoljsko zavest in vzgojo ter pohvalil organizacijo in izvedbo projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Dušan Plut, redni profesor in doktor geografskih znanosti, je izpostavil ugotovitev, da indeks okoljskega udejanjanja v Sloveniji pada, saj se število odpadkov na prebivalca povečuje, po drugi strani pa ima naša država odlične pogoje za trajnostni razvoj in samooskrbo, saj je bogata s ključnimi naravnimi viri, kot so voda, les, obnovljivi viri energije in kmetijske površine. Predavanja je nadaljeval Iztok Suhadolnik iz Komisije za preprečevanje korupcije RS in nakazal, da se tudi na področju ekologije lahko dokažejo različne stopnje koruptivnega delovanja, saj upravni postopki, javna naročila in lokalna organizacija omogočajo, da se z naročenim in načrtnim poseganjem v prostor, ruši okoljsko ravnovesje. Dobro prakso z lokalnega področja pa sta predstavila Vedran Pregelj iz Ekološkega društva EkO KaM in Uroš Macerl, predsednik Eko kroga. Govornika sta poudarila, da jima je le povezovanje civilne družbe v društvo dalo možnost močnejšega nastopanja in končnega uspeha.
 
Predstavniki partnerjev projekta Plan B za Slovenijo, Nina Tome iz Umanotere, Živa Gobbo iz Focusa, Petra Matos iz Društva Ekologi brez meja, Leon Kebe iz CIPRE in Senka Vrbica iz PIC-a so v drugem delu konference predstavili delovanje organizacij, združenih v mrežo Plan B za Slovenijo. Strinjali so se, da skupno delovanje znatno olajša delo nevladnih okoljskih organizacij in je ključno za krepitev glasu civilne družbe, medsebojno strokovno podporo in partnerstva pri najrazličnejših projektih. Nadaljeval je Simon Mlakar iz Centra nevladnih organizacij Slovenije, ki je opozoril na problem financiranja, saj naj bi v tem letu okoljskim organizacijam pripadel le majhen del 70 milijonov evrov velikega proračuna, namenjenega delovanju nevladnih organizacij. V zaključnem predavanju pa je Klara Kržišnik predstavila regijsko stičišče nevladnih organizacij osrednje Slovenije, v katerega je prostovoljno vključenih skoraj milijon Slovencev. 
 
Vsi udeleženci razprave so poudarili, da imajo skupna stališča nevladnih organizacij v javnosti veliko večji doseg, kot če organizacije nastopajo individualno. Projekti, kot je Očistimo Slovenijo 2012, dajejo trdne temelje za stalnejšo in močnejšo povezavo podobnih društev tudi na lokalnem nivoju.
 
Podrobnejše aktualne in nadaljnje informacije o mreži Očistimo Slovenijo si lahko vsi preberemo na spletni strani www.ekologibrezmeja.si, za dodatna vprašanja pa pišemo na info@ocistimo.si. 
 
 
Tanja Radkovič