Domov | O projektu | Dogodki | NATEČAJ ZA INDUSTRIJSKE OBLIKOVALCE Za odpadke

Natečaj za industrijske oblikovalce

Iskali smo idejne rešitve za izdelavo posod za ločeno zbiranje odpadkov

Natečaj je bil namenjen vsem industrijskem oblikovalcem in smo ga pripravili skupaj z Društvom oblikovalcev Slovenije.

Namen natečaja je bil pridobiti idejne rešitve za izdelavo sodobno oblikovanih in funkcionalnih posod za ločeno zbiranje odpradkov v gospodinstvih in stanovanjskih objektih, predmet: “ZA ODPADKE”. Sodelujoči v natečaju je moral pripraviti idejno rešitev za predmet, napravo ali konceptualno rešitev zbiranja gospodinskih odpadkov na način, ki je po mnenju natečajnika najučinkovitejši, ekološko, higijensko in estetsko najsprejemljivejši in hkrati zagotavlja racionalno ekonomsko učinkovito izvedljivo rešitev. Natečaj je iskal inovativno rešitev, ki jo bi bilo mogoče umestiti v različna bivalna okolja in v različnih tipih stanovanjskih objektov in ki bi najbolje ustrezala svojemu primarnemu namenu, hkrati pa zagotavljala vsestransko najvišje ekološke in bivanjske standarde.

Natečaj oziroma obdobje zbiranja rešitev je trajal od 1. februarja 2012 do 26. marca 2012 do 24.00 ure.

Na natečaj je v razpisanem roku prispelo 9 (devet) predlogov. Komisija je ob pregledu vseh rešitev ugotovila, da prav nobeno izmed prispelih del ne izpolnjuje natečajnih kriterijev v celoti in tudi ne predstavlja predloga smiselne, inovativne, oblikovno in izvedbeno neoporečne rešitve, ki bi nadalje lahko predstavljala odgovor razpisani temi in bi zanjo komisija lahko podala predlog za izvedbo.

Razprava komisije je pokazala nujnost ponovitve natečaja v večjih razsežnostih in z daljšim razpisnim rokom. Kljub temu dejstvu pa so člani komisije soglašali, da prispela dela izkazujejo določen trud udeležencev in tudi nekatere, sicer zelo nedodelane, a morda dokaj sprejemljive zamisli. Zato je sprejeta odločitev, da prve nagrade ni mogoče podeliti, vendar pa nadalje člani komisije izberejo “boljša” dela in jim podelijo znižane ali le simbolične nagrade. Nagrade je komisija razporedila takole:

2. mesto: Katja Keserič Markovič za projekt Eko
3. mesto: Jurij Lozič (Rompom) za projekt Ločevalni koš za smeti
3. mesto: Benjamin Skapin, Nena Miloš in Filip Đurić za projekt Modularni sistem ločevalnih košev

 

Projekt Eko


   Projekt Ločevalni koš za smeti       Projekt Modularni sistem ločevalnih košev

Komisijo so sestavljali: 

1. Barbara Prinčič, Društvo oblikovalcev Slovenije,
2. Jurij Dobrila, Društvo oblikovalcev Slovenije,
3. Urša Dolinšek, Društvo Ekologi brez meja,
4. Danaja Vastič, Društvo Ekologi brez meja,
5. Dr. Metoda Dodič Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela, šolstva in športa,
6. Karmen Prhat, Javno podjetje Snaga, Ljubljana,
7. Marjana Dermelj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Komisija predlaga, da razpisovalec uporabi preostanek nagradnega fonda za izdelavo ali odkup modelov natečajnih rešitev in na osnovi le-teh ponovno razpravlja o smernicah nadaljnjega projektiranja.

Hvala vsem za sodelovanje!

Razpisna dokumentacija:

 Partner natečaja: