Domov | Koristno | Navodila za dan akcije

Začetek akcije

24. marca ob 9. uri zjutraj pridite na vaše zbirno mesto. Pozor, v nekaterih občinah bo akcija potekala na drug dan!

Vodje zbirnih mest vam bodo na zbirnem mestu dali navodila, osnovne potrebščine in zemljevide ter vas razporedili v skupine.

Nato boste skupaj odšli na ustrezno mesto čiščenja (divje odlagališče oz. čiščenje okolice in sprehajalnih poti).

Prostovoljci se bodo razporedili v skupine glede na velikost divjega odlagališča. V primeru, da bo na zbirno mesto za čiščenje divjih odlagališč prišlo več prostovoljcev od predvidene razporeditve, se bo del prostovoljcev usmerilo v čiščenje okolice.

Akcije čiščenja okolice so namenjene vsem, ki se zaradi najrazličnejših razlogov (šole, upokojenci, mlade družine …) ne morejo udeležiti čiščenja divjih odlagališč.

Če na zbirno mesto ne pride niti vodja zbirnega mesta niti njegov namestnik, takoj pokličite občinskega koordinatorja, ki vas bo usmerjal naprej.

Vrečke, rokavice  in druga oprema

Vrečke za čiščenje bodo v večini zagotovile občine oz. komunalna podjetja. Predvidoma jih boste dobili na zbirnih mestih.
Glede na izkušnje je zaradi odstopanj pri oceni velikosti odlagališča zaželeno, da imate s sabo tudi dodatno črno in modro vrečko za smeti (priporočamo, da so velikosti od 60 do 120 l).

Prosimo vas, da s seboj prinesete svoje rokavice, saj se lahko zgodi, da bo prišlo več udeležencev, kot bo na voljo rokavic. Priporočamo močnejše rokavice iz tekstila, ojačanega z gumo oz. nitrilom ali pa usnjene rokavice.

Za sodelovanje v akciji potrebujete ustrezno obleko (ki se lahko umaže ali raztrga) ter nepremočljive čevlje.

S seboj ne pozabite prinesti tudi vode ter mobilnega telefona. Če bo močno sonce, imejte s seboj pokrivalo.

Malica

V nekaterih občinah oziroma društvih bodo za udeležence priskrbeli malico, v določenih pa je ne bo, zato se pozanimajte pri vodji zbirnega mesta. V vsakem primeru je zaželeno, da imate s seboj svojo malico.

Vaša pomoč pri prevozu odpadkov

Odvoz odpadkov z vseh divjih odlagališč, ki jih bomo 24. marca očistili, bi bil prevelik zalogaj za komunalne službe. Za prevoz odpadkov od divjih odlagališč do zbirnih točk za odpadke bomo potrebovali prikolice, traktorje in druga prevozna sredstva. Če lahko pomagate, vas prosimo, da pokličete lokalnega koordinatorja ali da svoje vozilo pripeljete na zbirno mesto za prostovoljce.   

Povabite tudi prijatelje, da se pridružijo akciji

Vsi so zelo dobrodošli. Skupaj pridite na zbirno mesto, kjer boste dobili navodila in se razporedili na ustrezno mesto čiščenja. Opozorite jih, naj imajo ustrezno opremo (ustrezna obutev, rokavice, vrečke, vodo, malico …). 

Navodila za čiščenje na divjem odlagališču

Divja odlagališča so lahko oddaljena več kilometrov od zbirnega mesta, zato se bo do nekaterih treba pripeljati. Če imate avtomobil, vas prosimo, da pridete z njim in ponudite prevoz tudi drugim udeležencem. Pri parkiranju ob odlagališču bodite previdni, da ne naredite škode na travnikih ali drugih površinah.

Cilj akcije je, da ločeno zberemo čim več odpadkov. Zato je že na samem divjem odlagališču v čim večji meri treba ločevati odpadke, da bo ostanek, ki se odloži na deponiji, čim manjši. To pomeni tudi manjše stroške za občine.

Azbestnih plošč (salonitk) se ne bo zbiralo!

Zaradi lažjega ločevanja odpadkov, transporta in recikliranja bomo manjše odpadke pobirali v barvne plastične vrečke. Prosimo, da jih napolnete do konca preden vzamete novo vrečko iste barve. Vsebino več slabo napolnjenih vrečk pred odvozom stresite v eno.

Odpadke ločujemo po sledečem sistemu:

Rumena ali modra vrečka

Prazna in čista - neblatna embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke ...). Priporočamo, da votlo embalažo stisnete/nanjo stopite, da boste v vrečo spravili več odpadkov.

V to vrečo ne spadajo trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki.

Črna vrečka

Vsi ostali odpadki, ki jih ni mogoče zbrati ločeno oz. so preveč umazani (tkanine, stiropor, keramika, kasete, CD-ji, avtomobilsko steklo, plenice).

Zelena vrečka

Samo za embalažno steklo. Steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil. Kozarci vloženih živil ter druga steklena embalaža.

V to vrečo ne sodijo ravno steklo, ogledala, laboratorijska oprema, svetila in steklo iz umetnih mas (pleksi)

Rdeča vrečka

Samo za baterije, kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalažo barv in lakov, embalažo olj, embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in halogenske sijalke.

V to vrečo ne spadajo azbestne plošče (salonitke)!

 

Prosimo vas, da na zbirni točki, kamor boste odlagali zbrane odpadke, vrečke z odpadki in kosovne odpadke, ločeno razporedite po kupih:

  • rumene vrečke na en kup
  • zelene vrečke na drugi kup
  • črne vrečke na tretji kup
  • rdeče vrečke na četrti kup
  • kovino in gospodinjske aparate na peti kup
  • gume na šesti kup
  • pohištvo ter druge kosovne odpadke na sedmi kup.

Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, nevarni industrijski odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, ne pobirajte in ne premeščajte, saj lahko škodujete sebi in okolju!! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov nam lahko sporočite na popis@ocistimo.si (glejte spodaj). Komunalna podjetja teh odpadkov ne bodo prevzela.

Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela.

Odvoz in predelava odpadkov

Vrečke z odpadki bomo po koncu čiščenja naložili na prevozna sredstva. Če to zaradi količine logistično ne bo mogoče, se bo najprej odpeljalo ločene in večje odpadke, kot so kovine, bela tehnika ipd., da ne bi nepooblaščene osebe brskale po smeteh in jih odnašale.

Prosimo vas, da pomagate voznikom nakladati in razkladati odpadke s prevoznih sredstev in jih razvrščati.  Če je mogoče, ostanite še po koncu akcije in poskrbite, da se bo odpeljalo čim več zbranih odpadkov.

Poleg tega bodite, prosimo, pozorni na to, kaj drugi pripeljejo na točke za odpadke, saj so te namenjene le odpadkom, zbranim med akcijo, in ne praznjenju podstrešij ali skladišč ter kraji odpadkov! Morebitne kršitelje opozorite, lahko pa pokličete tudi policijo, saj gre za kaznivo dejanje.

Cilj je, da čim večjo količino odpadkov še isti dan odpeljemo z divjih odlagališč (samo od tam) na ustrezne točke za odpadke, od koder jih bodo komunalna podjetja, DRSC, Surovina in prevzemniki odpeljali do zbirnih centrov, obratov in deponij.
Na državni ravni bo na primer podjetje Slopak poskrbelo za reciklažo embalaže, izrabljenih gum in stekla, Dinos za kovine, Zeos pa za odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije.

Kaj če ne bomo očistili celega odlagališča?

Če iz različnih vzrokov ne morete očistiti celotnega odlagališča, sporočite številko ali lokacijo divjega odlagališča in preostalo količino odpadkov na popis@ocistimo.si ali občinskemu koordinatorju, da posodobimo podatke v registru divjih odlagališč. Veseli bomo vseh povratnih informacij!

Kaj če gre kaj narobe?

Če pride do poškodbe, to takoj sporočite vodji odlagališča, v primeru hujših poškodb pokličite Center za obveščanje na 112. Če odkrijete eksplozivna sredstva, tudi pokličite na 112, če pa najdete (aktivno) orožje, na 113.

V primeru kakršnih koli vprašanj oz. težav na odlagališču lahko pokličete tudi naš klicni center na:
040/332-771, 040/332-788 ali 040/333-261

Zaključek akcije

Akcija se bo predvidoma končala ob 14. uri, lahko pa tudi prej, če boste dogovorjeno območje očistili hitreje. Po zaključku akcije preglejte stanje na divjem odlagališču in preverite, ali so prisotni vsi udeleženci.

Prosimo vas, da fotografirate odlagališče, kup nabranih odpadkov in udeležence pred čistilno akcijo in po njej. V okviru čistilne akcije poteka tudi fotonatečaj. Najboljše fotografije bodo nagrajene in razstavljene.

Po akciji se dogajanje v mnogih občinah še ne bo zaključilo!

Varnost in splošni pogoji

Akcije se udeležite na lastno odgovornost! Za čiščenje divjih odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali drugače zavarovani. Društvo Ekologi brez meja, občine, strokovne službe, lokalni organizatorji, vodje zbirnih mest ter vodje odlagališč ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji.

Pred začetkom čiščenja pri vodji zbirnega mesta oziroma odlagališča pridobite ustrezna navodila glede morebitnih posebnosti divjega odlagališča ter navodila za čiščenje in ločevanje odpadkov.

 

Skupaj nam bo uspelo!

Ekipa Očistimo Slovenijo 2012

Posebna opozorila: