Domov | Koristno | Navodila za dan akcije | Nevarne snovi na divjih odlagališčih

Nevarne snovi na divjih odlagališčih

V okviru akcije čiščenja divjih odlagališč bodo udeleženci naleteli tudi na nevarne snovi in odpadke, ki lahko ob nepravilnem ravnanju ogrozijo njihovo zdravje in okolje. Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti: strupenost, jedkost, oksidativnost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, radioaktivnost, eksplozivnost, vnetljivost in nevarnost za okolje.

V primeru najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, pokličite na 112, prenehajte s čiščenjem, opozorite ostale prostovoljce in se umaknite na varno! V primeru najdbe aktivnega orožja, pokličite policijo na 113.

Nevarne snovi se nahajajo v različnih nevarnih odpadkih kot so: baterije, akumulatorji, barve, laki, premazi, odpadna motorna olja, zdravila, pesticidi in druga zaščitna sredstva, kisline in številne druge kemikalije. Še posebej pogosta je rakotvorna azbestna kritina (salonitke), ki se je med akcijo ne bo pobiralo. Na divjih odlagališčih bodo nevarni odpadki odvrženi v originalni, označeni embalaži. V mnogih primerih pa bodo nevarne snovi odložene v improvizirani embalaži, sodih, vrečah, jeklenkah in drugih posodah, v razsutem stanju ali razliti po tleh.

Ob tovrstnih najdbah nevarnih odpadkov naj ljudje ravnajo samozaščitno, s priročnim orodjem in sredstvi (pesek, zemlja) preprečijo nadaljnje iztekanje ali stresanje nevarne snovi, evidentirajo najdbo in o njej obvestijo koordinatorja akcije. Za odstranjevanje nevarnih odpadkov bodo poskrbele ustrezne specializirane ekipe komunalnih služb ali Ministrstva za okolje in prostor.

O nevarnih najdbah takih odpadkov lahko obvestijo tudi Ekološki laboratorij z mobilno enoto (tel. 031 426 706), ki bo 24. marca z okrepljeno ekipo posredoval na terenu in poskušala identificirati najdene snovi. Če v primeru velikega števila klicev mobilni laboratorij ne bo mogel povsod posredovati isti dan, bomo posamezne evidentirane primere reševali v naslednjih dneh. 

Oglej si še:
Vizualne oznake lastnosti nevarnih snovi, ki so prikazane na originalni embalaži izdelkov.

dr. Dušan Žigon, ELME