Domov | O projektu | Novice | OKS za zeleno prihodnost v športu

OKS za zeleno prihodnost v športu

Povezanost športa z varstvom okolja, okolju prijaznejše izvajanje športnih prireditev, okoljska ozaveščenost ter zagotavljanje trajnostnega razvoja v športu so usmeritve Mednarodnega olimpijskega komiteja. Usmeritev in zavedanje MOK-a, da je tudi šport tisti medij, ki je in v bodoče lahko zagotavlja povezovanje vseh deležnikov v korist okolja, se letos uresničuje z »zelenimi« Olimpijskimi igrami v Londonu.

Za zeleno prihodnost v športu se zavzema tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS). Zaradi aktivne vloge na področju varstva okolja in zavedanja, da mora biti spoštovanje trajnostnega razvoja osnova vsake dejavnosti, je OKS v letu 2011 ustanovil Komisijo za šport in okolje, ki znotraj OKS povezuje in koordinira okoljevarstvene aktivnosti na področju športa.

Komisija za šport in okolje je tako za javno razpravo pripravila osnutek Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS, ki temelji na naslednjih izhodiščih:


- izvajanje športnih dejavnosti in razvoj športa na način, ki najmanj obremenjuje naravo in okolje,


- povečanje zavedanja problematike varovanja narave in okolja med športniki in športnimi organizacijami,

- spodbujanje uporabe naravi prijaznih materialov pri športni dejavnosti in pri gradnji/vzdrževanju športnih objektov,


- samoomejevanje športnikov in športnih organizacij pri uporabi energije in pitne vode.

V predlogu kodeksa je med drugim zapisano tudi, da si OKS prizadeva za vzpostavitev sistema izdaje licenc »OKOLJU IN NARAVI PRIJAZNA nacionalna športna zveza« kot neposredne spodbude nacionalnim panožnim športnim zvezam, da se vedejo okoljevarstveno odgovorno. Spodbuja tudi raziskave o povezavah med športom, naravo, okoljem in načrtovanjem posegov v prostor.

Celotno besedilo predloga kodeksa si lahko preberete na tej povezavi.
 

Simon Mise