Domov | Koristno | Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

1. SPLOŠNO O PROJEKTU OČISTIMO SLOVENIJO 2012 

1.1 Kako ste sploh prišli na idejo, da bi se lotili vseslovenske akcije čiščenja? Kaj vas je navdušilo?

1.2 Kdo stoji za slovenskim projektom?

1.3 Kakšni so cilji projekta?

1.4 Kdo se vam lahko pri projektu pridruži? So kakšne omejitve?

1.5 Zakaj potrebujemo to akcijo?

1.6 Bo to zadnja akcija Očistimo Slovenijo?

1.7 Kaj je pravzaprav pri tem projektu novega? Kaj bo letos drugače, saj ste to že delali?

1.8 Kaj pričakujete od politike, vlade, ministrstva?

1.9 Ali z akcijo ne dajemo potuhe kršiteljem, da še naprej odlagajo, češ »saj bodo že prostovoljci odpeljali«?

1.10 Zakaj naj čistim, če nisem smetil?

1.11 Mislite, da boste z eno čistilno akcijo rešili težavo neozaveščenosti? To se mi zdi neverjetno in zavajajoče – čez en teden bodo isti ljudje spet vozili odpadke na očiščena mesta.

1.12 Ali si društvo Ekologi brez meja lasti zasluge za nekaj, kar v Sloveniji poteka že dolgo – lokalne čistilne akcije?

1.13  Je 24. marec res primeren datum za izvedbo čistilne akcije? V tem času namreč gnezdijo ptice.

2. REZULTATI PROJEKTA OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU! 

2.1 Kateri so največji dosežki projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, ki je potekala leta 2010?

2.2 Koliko divjih odlagališč smo odkrili in koliko smo jih očistili v prvi akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!?

2.3 Ali so se katera izmed očiščenih divjih odlagališč ponovno aktivirala?

2.4 Se je po akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! ravnanje z odpadki začelo izboljševati?

2.5. Kdo vse je sodeloval v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu?

3. PROBLEMATIKA ODPADKOV

3.1 Zakaj je pomembno, da rečemo odpadki, ne smeti?

3.2 Zakaj naj bi ločeval in za to plačeval, da bodo drugi bogateli z mojim denarjem?

3.3 Lahko razjasnite pojme KOMUNALNI ODPADKI, GRADBENI ODPADKI, NEVARNI ODPADKI, ORGANSKI ODPADKI, KOSOVNI ODPADKI?

3.4 Koliko odpadkov v Sloveniji zberemo ločeno?

3.5 Je ločevanje odpadkov dovolj ali moramo narediti še korak naprej?

3.6 Katere odpadke boste čistili?

3.7 Ali odpadki kakor koli vplivajo na podnebne spremembe?

4. DIVJA ODLAGALIŠČA IN REGISTER DIVJIH ODLAGALIŠČ

4.1 Koliko divjih odlagališč je v Sloveniji?

4.2 Kateri odpadki so na divjih odlagališčih?

4.3 Kaj je register divjih odlagališč?

4.4 Imam fotografijo nekoga, ki v naravo odlaga smeti. Zapomnil sem si registrsko oznako avtomobila povzročitelja divjega odlagališča, nimam pa fotografije. Posnel sem povzročitelja pri divjem odlaganju. Kaj lahko storim, če sem nekoga zalotil pri odlaganju na divje?

4.5 Ali ste v društvu Ekologi brez meja sprejeli kakšne korake v smeri preprečevanja nastanka divjih odlagališč? Nenehno ponavljanje enkratnih čistilnih akcij namreč ne more rešiti trajno rešiti problema divjih odlagališč.

4.6 Ali lahko lastnik zemljišča (npr. gozda) poda prepoved ali prijavo, da prostovoljci ne smejo čistiti na njegovem zemljišču?

4.7 Kako je pri nas urejen pravno, če nekdo poda prijavo divjega odlagališča, kaj se potem zgodi? Kako se ugotavlja dokaze in kršitelja, če je prijava anonimna?

4.8 Kakšen je postopek ukrepanja, če prijavo poda lastnik zemljišča in odlagališča ni napravil on? Bo vseeno plačal?

5. DAN ČIŠČENJA, 24. marec 2012

5.1 Kdaj nastopi dan čiščenja? 

5.2 Kaj če bo deževalo ali snežilo?

5.3 Kje razen na spletu se lahko prijavimo?

5.4 Kdaj naj pridem na zbirno mesto?

5.5 Kako bom prišel od zbirnega mesta do odlagališča? Se bomo peljali skupaj, kakšne so sploh razdalje?

5.6 Kako se bodo 24. marca čistila divja odlagališča? Ali bomo prostovoljci dobili napotke?

5.7 Kaj se bo čistilo? So to posamezna mesta ali bo čiščenje bolj splošno? Če gre za točno določena mesta (denimo divja odlagališča), me zanima, kako ste se odločili zanje.

5.8 Kako bo s čiščenjem v občini, ki nima divjih odlagališč?

5.9 Kdo vse bo sodeloval? Ali imate že podatke, koliko prostovoljcev se je javilo za sodelovanje? Koliko jih pričakujete na koncu?

5.10 Otroci, vključeni v vrtce in šole, čistijo urbane (razpršene) odpadke. Kaj če naletijo na primer na ostanke igel in se kdo poškoduje?

5.11 Ali ni čiščenje odlagališč tvegano? Kako bo z nevarnimi odpadki in kako bo poskrbljeno za varnost?

5.12 Sem za udeležbo v akciji zavarovan?

5.13 Kdo bo zagotovil vrečke in rokavice?

5.14 Bodo vrečke biorazgradljive?

5.15 Ali se bodo odpadki tudi reciklirali?

5.16 Kdaj se bo akcija končala?

5.17 Ali bo po koncu akcije pogostitev?

6. ODVOZ ODPADKOV NA DAN AKCIJE IN RAVNANJE Z ZBRANIMI ODPADKI PO AKCIJI

6.1 Ne predstavljam si, kako bo organiziran prevoz takih količin odpadkov iz gozda.

6.2 Kam se bodo odpeljali odpadki?

6.3 Kam boste odložili vse te tisoče ton odpadkov, ki jih boste zbrali?

6.4 Kdo bo odpeljal odpadke na odlagališča?

6.5 Zanima nas, kako imate dogovorjeno z deponijami - kdo bo nosil stroške odlaganja?

6.6 10.000 ton odpadkov je zelo veliko - ali bo na vseh odlagališčih dovolj prostora zanje?

6.7 Po akciji bo na komunalna odlagališča romalo dodatno nekaj tisoč ton odpadkov. Veliko odlagališč v Sloveniji pa ni ustreznih ali pa nima dovoljenja, zato akcija lahko dodatno obremeni stanje. Kaj menite glede tega?

6.8 Odpadke nato predate podizvajalcem komunalnih podjetij, kot je Dinos. Ne gre tu za lahek zaslužek?

7. KOMUNIKACIJA

7.1 Ali imate gradivo, ki ga lahko posredujem zainteresiranim prijateljem/podjetjem?

7.2 Sem kot član skupine na Facebooku že član projekta?

7.3 Na kateri socialnih omrežjih delujete?

8. POPIS

8.1 Kako "odkrivate" lokacije pozimi, ko sneg marsikje že prekriva in še bo prekrival divja odlagališča?

8.2 Ali popisujete vrste odpadkov posameznega odlagališča?

8.3 Kako je z GPS-napravami – ali si lahko izposodim GPS za popis?

8.4 Kako poteka prijava divjih odlagališč?

8.5 Ali lahko odlagališče prijavim anonimno?

8.6 Kako naj se ljudje lotijo popisa odlagališč? Kaj naredi nekdo, ki na primer po naključju naleti na divje odlagališče?

8.7 Kako odlagališče v registru označim kot očiščeno?

9. ORGANIZACIJA NA LOKALNI RAVNI

9.1 Ali bo organizacija potekala na regionalni ravni?

9.2 Se lahko moja organizacija udeleži čiščenja in ima svojo zbirno mesto?

9.3 Delam na ekološkem/s problematiko odpadkov povezanem projektu – bi lahko združili moči?

9.4 Kakšen je odziv občin?

9.5 Kako potekajo priprave na akcijo na lokalni ravni?

10. IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

10.1 Kdaj bodo čistile šole in vrtci?

10.2 Ali lahko naš vrtec oziroma šola čisti 24., namesto 23. marca?

10.3 Ali lahko našo šolo na dan akcije obišče kateri izmed predstavnikov ekipe Očistimo Slovenijo 2012? 

Pomoč:

Če med podanimi odgovori na najbolj pogosta vprašanja ne najdete odgovora na vaše vprašanje, se za pomoč lahko obrnete na: 

Društvo Ekologi brez meja
T: 08 387 88 56
M: 040 255 433