Domov | O projektu | Novice | Zakaj je potrebno popisati divja odlagališča in kako to naredimo?

 

Zakaj je potrebno popisati divja odlagališča in kako to naredimo?

 

Dan, ko bo Slovenija popolnoma očiščena, se hitro približuje. 24. marca bo namreč potekala akcija Očistimo Slovenijo 2012, v kateri bo sodelovalo veliko število prostovoljcev, med katerimi se lahko znajdete tudi vi. Tisti, ki si ne želite umazati rok, lahko pomagate malce drugače, in sicer tako, da prijavite eno izmed številnih divjih odlagališč, ki onesnažujejo našo državo. Vas zanima kako?


 Popis divjih odlagališč je eden ključnih projektov Ekologov brez meja in drugih partnerjev, ki delujejo na področju okolja. Cilj popisa je poiskati odlagališča, ki jih bomo s skupnimi močmi očistili že čez nekaj dni. Register trenutno obsega več kot 15.000 lokacij divjih odlagališč in je največja tovrstna zbirka pri nas. Gre za inovativno orodje, ki bo prispevalo k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije ter s tem olajšalo boj z nelegalnim odlaganjem. Ekologi brez meja si k iskanju divjih odlagališč želijo vključiti čim več prostovoljcev in ljudi spodbuditi k aktivnemu delovanju v dobro svojega kraja.


Divja odlagališča namreč predstavljajo grožnjo tako okolju kot ljudem, saj odpadki, odloženi na njih, pogosto vsebujejo nevarne snovi, ki lahko prodrejo tudi v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne vode. Kable, akumulatorje in gume se na divjih odlagališčih pogosto tudi namerno sežiga, pri čemer se v zrak in tla sproščajo izjemno strupene snovi. Poleg tega je nezanemarljivo dejstvo, da tovrstna odlagališča kvarijo izgled krajine ter posledično zmanjšujejo kvaliteto bivanja in povzročajo negativne ekonomske učinke, s tem ko zmanjšujejo privlačnost turističnih območij in znižujejo vrednost nepremičnin. Med glavnimi vzroki za veliko število divjih odlagališč je, poleg neosveščenosti, nekaznovanje nelegalnega odlaganja.


Vsakdo izmed nas lahko pripomore k izboljšanju stanja, in sicer tako, da odkrije divje odlagališče in ga prijavi. Najlažji način iskanja je, da pregledate makadamske poti v bližini naselij, bregove rek in potokov, peskokope, kamnolome in gramoznice ter območja ob železniških progah in avtocestah, saj predstavljajo priljubljena področja nelegalnega odlaganja. S seboj morate imeti pisalo, popisni list (ki ga natisnete z interneta) in fotoaparat, s katerim boste dokumentirali vaše odkritje. Pozorni bodite na natančno lokacijo, na kateri se nahaja odlagališče (pri čemer si lahko pomagate z GPS napravo ali zemljevidom), saj jo boste morali kasneje vnesti v register. Doma se nato usedite za računalnik in nadaljujte s prijavo odlagališča na spletni strani Registra divjih odlagališč (http://register.ocistimo.si). Navodila dobite na strani Ekologov brez meja, zelo natančen potek pa je prikazan v kratkem video posnetku, ki je na voljo tudi na spletnem portalu You Tube, če v iskalnik vpišete »Register divjih odlagališč 2011«. Pazite pa, da vaše odlagališče ni zgolj odlagališče organskih odpadkov ter da je razdalja med različnimi odlagališči vsaj 30 metrov. Za dodatne informacije in pomoč se lahko brez slabe vesti obrnete na naslov popis@ocistimo.si.

Tanja Radkovič