Domov | O projektu | Novice | podprimo poziv k podpisu moratorija na odločanje o TEŠ 6

Bodimo zagon: podprimo poziv k podpisu moratorija na odločanje o TEŠ 6  

Projekt Očistimo Slovenijo 2012 ne temelji zgolj na pobiranju odpadkov. Eden večjih in najpomembnejših namenov je poskrbeti za zdravo življenje, ki pa je ponekod vprašljivo že zaradi okolja, v katerem določeni ljudje živijo. Ko to pišem, imam v mislih TE Šoštanj, ki z gradnjo 6. bloka predstavlja ogromen poseg v okolje in pod vprašanje postavlja vse, za kar se Ekologi brez meja borimo.


Gradnja TEŠ 6 predstavlja ogromno investicijo. Ker investitorji v projekt zaradi njegove slabe donosnosti ne najdejo dovolj vlagateljev, želijo, da bi vanj kar 440 milijonov evrov vložila država oz. slovenski davkoplačevalci. Pri tem cena investicije iz leta v leto narašča in je trenutno ocenjena na 1,3 milijarde evrov, ki jih bodo skoraj v celoti dobile tuje multinacionalke. Splošno znano je tudi, da bi izvedba projekta TEŠ 6 onemogočila doseganje dolgoročnih podnebnih ciljev, ki se jim je Slovenija zavezala kot članica Evropske Unije. Zaradi nejasnih odgovorov na vprašanja o smiselnosti in ekonomski, okoljski ter družbeni upravičenosti projekta, smo Ekologi brez meja v sodelovanju še z 18 slovenskimi organizacijami pred dvema tednoma na vodje poslanskih skupin in predsednike parlamentarnih strank naslovili poziv k šestmesečnemu moratoriju na odločanje o vlaganju državnega denarja v TEŠ 6.


Preden država zastavi 440 milijonov evrov, bi bilo torej potrebno odgovoriti na vprašanje, ali je dokončanje gradnje TEŠ6 sploh v interesu prebivalcev Slovenije. Pri tem se namreč pojavljajo hudi pomisleki – pridobivanje elektrike s pomočjo termoelektrarn namreč ustvari najmanj delovnih mest (vsak evro, vložen v sončne celice ustvari kar sedemkrat več delovnih mest), je najbolj nevarna za zdravje okoliških prebivalcev (mednarodne primerjalne statistike kažejo, da bo, če bo TEŠ6 zgrajena, zaradi njenih izpustov umrlo najmanj 600 prebivalcev v Šaleški dolini), onemogoča prehod v okolju prijazno energetiko (vsa sredstva, ki bi morala iti v razvoj obnovljivih virov energije se bodo potrošila na tem projektu), onemogoča izpolnjevanje dolgoročnih podnebnih ciljev (vsi Slovenci skupaj lahko za ohranjanje stabilnega podnebja v enem letu izpustimo v ozračje 4 milijone ton CO2, TEŠ6 naj bi sam izpustil prav toliko).


Na koncu se postavlja vprašanje, komu projekt TEŠ6 sploh koristi. Zakaj je vodstvo Termoelektrarne Šoštanj sploh podpisalo pogodbe za tako zelo škodljiv projekt. Prav pred nekaj dnevi je protikorupcijska komisija pri projektu TEŠ6 ugotovila hude kršitve pri katerih so se okoristili posamezniki, blizu projektu TEŠ6. Verjetno je tu odgovor.


Z zavedanjem, da lahko vsak od nas naredi spremembo, ki je bistvena za nas in naše zanamce, vas spodbujamo k podpisu poziva k zakonu o šestmesečnem moratoriju na vse aktivnosti in odločanje o podpori projekta TEŠ 6 z našim denarjem. Z besedami Margaret Mead: »Nikoli ne dvomi, da lahko majhna skupina skrbnih in zavzetih državljanov spremeni svet; pravzaprav je to edino, kar ga je kdaj spremenilo!« Torej bodimo zagon, podprimo poziv, sporočimo prijateljem in ustavimo TEŠ!

Piše: Maja Mežan