Lokacija in podatki o odlagališču: 15281

Storilec: GMP Storitve z gradbeno mehanizacijo in prevozi Omahen Damjan s.p., Tomačevska c. 46

Odgovorni inšpektorat: IRSOP OE Ljubljana

Datum prijave inšpektoratu: 5.1.2012

Rešeno: DA, februar 2012

Kazen: 10.000€ + 1.000€ za postopek.