Lokacija in podatki o odlagališču: Pacug, natančna lokacija neznana.

Storilec: razviden iz registrske številke

Odgovorni inšpektorat: IRSOP OE Koper

Datum prijave inšpektoratu: 24.8.2011

Rešeno: ni znano