Domov | EKO nasveti | Prijavi storilca | Mazovčeva pot

Lokacija in podatki o odlagališču: 160

Storilec: lastnik parcele

Odgovorni inšpektorat: IRSOP OE Ljubljana

Datum prijave inšpektoratu: 2005

Rešeno: NE