Domov | EKO nasveti | Prijavi storilca | Pri Omanu - Kočevje

Lokacija in podatki o odlagališču

Storilec: lastnik parcele

Odgovorni inšpektorat: IRSOP OE Ljubljana

Datum prijave inšpektoratu: 17.04.2012

Rešeno: NE