Domov | EKO nasveti | Prijavi storilca | Odpadki ob železniški progi v Žabnici

Lokacija in podatki o odlagališču

Storilec: Sokrajani Žabnice

Odgovorni inšpektorat: IRSOP OE ?

Datum prijave inšpektoratu: Junij 2012

Rešeno: NE