Domov | EKO nasveti | Prijavi storilca | Ob železnicic pod obvoznico Črnuče

Lokacija in podatki o odlagališču

Storilec: Sokrajani Črnuč

Odgovorni inšpektorat: IRSOP Ljubljana

Datum prijave inšpektoratu: 23.07.2012

Rešeno: NE