Domov | EKO nasveti | Prijavi storilca | Stari avtomobili v vasi Smrje pri Ilirski Bistrici

Lokacija in podatki o odlagališču

Storilec: lastnik parcele

Odgovorni inšpektorat: IRSOP OE Koper

Datum prijave inšpektoratu: Januar.2012

Rešeno: NE