Domov | Koristno | Pogosta vprašanja | Rezultati projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

1. Kateri so največji dosežki projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, ki je potekala leta 2010?

Bistveni dosežek je, da se je začelo o problematiki divjih odlagališč govoriti in da si nihče ne zatiska več oči, da težav ni. Da smo izdelali register divjih odlagališč, kjer si lahko vsak občan vedno pogleda koliko je odlagališč, kakšna ter kje so in jih tudi prijavi. Da smo ocenili vsa odlagališča po nevarnosti za okolje, tako da imajo sedaj občine in država prioritetno listo, katera odlagališča je potrebno najprej očistiti, da bodo viri naše pitne vode zaščiteni.

Da so občinski in državni inšpektorat začeli mnogo več delati na področju divjih odlagališč. Da se je, kot nam sporočajo občine in prostovoljci s terena, odlaganje komunalnih in kosovnih odpadkov po večini Slovenije močno zmanjšalo, da smo očistili več tisoč odlagališč in da jih je mnogo ostalih očiščenih.

Da smo združili Slovenijo, povezali ljudi, spodbudili nove vseslovenske prostovoljske akcije, nastala so nova prostovoljska društva, ki skrbijo za svoj kraj in tako naprej.

2. Koliko divjih odlagališč smo odkrili in koliko smo jih očistili v prvi akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!?

Leta 2010 smo na podlagi prostovoljskega popisa pred akcijo odkrili 10.700 divjih odlagališč. Čistili smo jih 7000. Ne vemo, koliko natančno smo jih očistili, v tem trenutku jih je kot takšnih označenih 1500, realno pa jih je najverjetneje blizu 8000, saj niso bili vsi podatki ažurno evidentirani, nadzora pa ni bilo mogoče izvajati. Danes je v registru zabeleženih več kot 16.000 divjih odlagališč.

3. Ali so se katera izmed očiščenih divjih odlagališč ponovno aktivirala?

Nekatera so se, a nimamo dovolj ažurnih podatkov za konkretnejše ocene. Položaj smo skušali urediti s prostovoljskim popisom v začetku leta 2011, pri katerem je pomagalo 400 ljudi. Kljub trudu se je izkazalo, da je naloga časovno prezahtevna in preobsežna, saj je terena veliko. Občine in država k popisu niso finančno prispevale. Tako smo lahko preverili le približno polovico, to je 6000 odlagališč. Marsikatera občina je ostala precej čista, a je k temu prispevala tudi sama. Zgolj prostovoljci so premalo in dokler se stvari ne uredijo sistemsko, bo položaj ostal tak, kot je.

4. Se je po akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! ravnanje z odpadki začelo izboljševati?

Po akciji so se nekatere občine pričele še dejavneje ukvarjati s problematiko divjih odlagališč, saj register omogoča spremljanje stanja. Prav tako so marsikje začeli zaznavati izboljšanje stanja na področju ravnanja z odpadki, višjo ozaveščenost med prebivalci in dejavnejše prevzemanje pobud posameznikov.

5. Kdo vse je sodeloval v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!?

V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je 270.000 prostovoljcev čistilo približno 7.000 divjih odlagališč. Sodelovali so vsi: komunalne službe z odvozom odpadkov in prevzemom stroškov za njihov prevoz; občine s kritjem stroškov predelave in odlaganja odpadkov ter marsikje s pomočjo pri lokalni koordinaciji; gospodarske družbe s stotinami tovornjakov, ki so še dneve po akciji odvažali odpadke; Slovenska vojska in policija s tisoči prostovoljcev. Pridružile so se šole, vrtci, društva, cele družine ... Sodelovalo je več kot 86.000 otrok iz 278 vrtcev in 533 osnovnih, podružničnih in srednjih šol ter več kot 3.700 društev. Mnoga podjetja so posvojila odlagališča, njihovi zaposleni so jih očistili in odpadke odpeljali do točk za odpadke. Mediji so pomagali z oglaševalskim prostorom in pozornostjo, ki so jo namenjali pripravam in izvedbi akcije. Toliko medijske pozornosti in tako množičnega odziva ni bil deležen še noben civilni projekt v Sloveniji. V akcijo se je intenzivno vključila tudi Slovenska vojska, ki je s svojimi pripadniki izvedla preliminarno čiščenje teden dni pred akcijo, sodelovala je tudi na dan akcije.

Več o projektu Očistimo Slovenijo 2012 pa si lahko preberete v zaključnem poročilu: http://ebm.si/r/OSVED-zakljucno.si.pdf in na takratni strani projekta: http://2010.ocistimo.si/