Domov | O projektu | Novice | Novica

Komentar na prispevek v Delu: Kam s smetmi akcije Očistimo svet (Delo, 3. marec 2012)

Ljubljana, 3. marec - V nadaljevanju objavljamo komentar na prispevek z naslovom Kam s smetmi akcije Očistimo svet, ki je danes objavljen v časopisu Delo (novinarka: Dragica Jaksetič). Komentar smo ji sicer poslali, vendar očitno prepozno, da bi bil objavljen. Prispevek v Delu najdete tule: http://delo.si/novice/slovenija/kam-s-smetmi-akcije-ocistimo-svet.html

Pismo župana Cerknice županom sosednjih občin:   

Spoštovani, pri pripravi na akcijo ?Očistimo svet v enem dnevu?, katero je (oz. naj bi jo) potrdilo s sodelovanjem 97% občin, se soočamo z veliko težavo: Kam s pobranimi odpadki na sami akciji?

Občina Cerknica je imela do lanskega leta lastno deponijo v bližini naselja Rakek, ki je po odločbi MOP-a zaprta. Odpadki so se po zaprtju naše deponije vozili na deponijo v Logatec, ki je prav tako v teh dneh dobila odločbo o zaprtju. Skratka soočili smo se s težavo kam z dnevnimi odpadki, kaj šele z veliko količino le-teh v sklopu akcije, ki je pred nami. Že redno odvažanje odpadkov je zelo drago, poleg tega mora občina zaradi zamrznitve cen odvoz še subvencionirati.
Prepričani smo, da se s podobno težavo soočate tudi v vaši občini, zato vas prosim za pomoč, da se doreče na nivoju društva Ekologov brez meja, SOS-a in pristojnega ministrstva, kako postopati v dani situaciji. Namreč kot občina oziroma Komunala Cerknica, od deponije v Logatcu ne dobimo zagotovila, da bodo brezplačno sprejeli odpadke zbrane v akciji. Poleg tega je odpadke pred odlaganjem potrebno sortirati, kar pa po izkušnjah iz akcije, ki je bila izvedena v letu 2010 tega ni mogoče izvesti. Poleg tega nihče iz društva Ekologi brez meja ne pove, kdo bo oz. iz katerega naslova se bodo pokrili stroški akcije, ker mi tega nismo planirali v proračunu. Zaradi slednje okoliščine se bojimo, da bomo morali sodelovanje v akciji odpovedati.
Mnenja smo, da v kolikor bi v državi ustrezno delovale inšpekcijske službe takšnih akcij sploh ne bi potrebovali, ker s tem samo dodatno vzpodbujamo prebivalce k odlaganju odpadkov na črno, ker pač računajo, da se bo vsake toliko časa izvedla neka ?prostovoljna? akcija. Na nivoju občine imamo odvoz in sortiranje komunalnih odpadkov na izvoru dokaj dobro urejeno, zato bi sredstva namesto za navedene ?akcije? raje namenili za izboljšanje obstoječe službe.
 
Komentar Ekologi brez meja
Tudi mi smo mnenja, da tovrstne akcije ne bi bile potrebne, v kolikor bi inšpekcijski nadzor deloval bolje in hitreje. Akcija Očistimo Slovenijo je predvidoma zadnja, organiziramo jo zato, ker se pridružujemo svetovni pobudi World Cleanup 2012 in menimo, da je pomembno, da je Slovenija zraven. Trdno verjamemo, da delamo dobro, saj se nam je nenazadnje prvič pridružilo 270.000 ljudi, ki mislijo podobno – in zato bi morale tudi občine prepoznati potencial takih akcij. Poleg tega si zelo prizadevamo za sistemske rešitve in ustvarjamo pritisk civilne družbe na odločevalce – prvi uspehi se že kažejo. 
 
 (foto: Žiga Šmidovnik)
 
Sicer pa so občine po Zakonu o varstvu okolja odgovorne za čiščenje komunalnih in kosovnih odpadkov iz divjih odlagališč in jim prostovoljci pri tem pomagamo, s tem pa prihranimo na tisoče evrov. Edini način, da bi občine prihranile še več denarja je, da odlagališča pustijo ležati tam, kjer so. Če to želijo, se jim seveda akcije ni potrebno udeležiti.
 
Vloga MKO: Predstavnica MKO (Avčin Tržan) je na zadnjem sestanku OS2012 s komunalami (01. 03. 2012) povedala, da minister akcijo podpira. MKO naj bi poskrbelo, da bodo odločbe urgentno rešene za tista odlagališča, ki jih nimajo ali drugače - da jih bodo za to akcijo odprli. Dali bodo poziv vsem prevzemnikom odpadkov, da jih res prevzemajo zastonj. Vzpostavili bodo stik s SOS in ZOS in preko njih poslali poziv občinam in KP, da za tisti dan znižajo stroške odlaganja. Okoljske dajatve na MKO ne morejo znižati, razen če pride vloga s strani vseh slovenskih občin, da si stroške želijo znižati. Šele takrat jo lahko obravnavajo.
 
 
MKO naj bi delalo na tem, da bo celo dovolilo odlaganje na že zaprte deponije.
Ko občina plača strošek odlaganja, ga plača odlagališču - to je podjetje, katerega ustanoviteljice so občine, upravlja pa ga vodstvo podjetja. Poleg tega občina, sorazmerno s količino, plača tudi okoljsko dajatev, ki gre direktno v državni proračun. Po zakonu o financiranju občin (moramo preveriti naziv) pa je to prihodek, ki ga dobijo občine nazaj, zato je to nesmiselno črtati.
Ekologi brez meja bomo ministrstvo (MKO) prihodnji teden še enkrat pozvali, naj povedo, kako točno in kdaj bodo obljubljeno izpolnili.
 
Ločevanje na odlagališčih: Ločevanje na odlagališčih dejansko je težko opraviti kvalitetno, je pa smešno trditi, da to ni možno. Letos bodo predelovalnice sprejemale tudi bolj umazano embalažo, da bi se je čim več sortiralo. V predlanski akciji je bilo sortiranih veliko odpadkov, tudi na divjih odlagališčih. Poskrbeli bomo, da bo tudi letos čim več odpakov zbranih ločeno – pripravili smo vrečke različnih barv, opozarjamo ljudi naj sortirajo.
 
Pripravili smo tudi navodila za prostovoljce: http://ebm.si/p/osvet/gradiva/Ekologi_Navodila_210x297_TISK.pdf
 
Predviden proračun za akcijo: Občine smo o tem, da pripravljamo akcijo, obvestili junija 2011, to je skoraj eno leto pred akcijo, da bi jo le vključile v proračun. V občini Cerknica je bilo v zadnjih dveh letih v register divjih odlagališč vpisanih 93 odlagališč, zato menimo, da je udeležba smiselna.
 
Alternative: Vedno pa obstajajo alternative - če občine še vidijo potencial, da se priključijo, se lahko tudi tako, da izvedejo klasično akcijo pobiranja razpršenih odpadkov brez čiščenja divjih odlagališč. Skrajni ukrep pa je seveda, da se je sploh ne udeležijo. Za kar nam bo žal.
 
Je pa očitno, da akcija odstira tudi veliko drugih nerešenih stvari na relaciji država - občine (npr. neinteres občin in države, ko je bilo potrebno sprejeti rešitve glede deponij – da bodo neustrezno urejena odlagališča zaprta, so prav vse občine vedele že pred leti!).
 
Ne zdi se nam smiselno, da se očitki in obtožbe prelagajo na društvo Ekologi brez meja oz. akcijo Očistimo Slovenijo.
 
Delamo dobro za okolje, za prebivalce Slovenije in tiste, ki pridejo za nami.  Na tisoče in tisoče prostovoljcev vlaga sebe in svoj čas za skupni cilj - čisto in ozaveščeno Slovenijo.
Čas je, da prečkamo planke!