Domov | O projektu | Novice | Novica

Konferenca "Očistimo svet" v estonski prestolnici Talin

V drugem tednu januarja so se v okviru projekta Očistimo svet 2012 (Let’s Do It! World Cleanup 2012) na konferenci v Talinu zbrali vodje državljanskih pobud iz več kot štiridesetih držav. Konferenca je bila namenjena predvsem pripravi na skupne čistilne akcije, ki bodo letos potekale v 82 državah.
Aktivisti so se lahko seznanili z izkušnjami, pridobljenimi z dosedanjimi čistilnimi akcijami, organizirane so bile tudi delavnice, na katerih so predstavljali in snovali praktične rešitve, kako zmanjšati količino odpadkov in okrepiti trajnostno naravnanost skupnosti.


Tako so na primer aktivisti iz Libanona, ki delujejo v organizaciji Greenocratic, predstavili ladjo, s katero bodo pobirali odpadno plastiko iz morja. Veliko skupin se je zavzelo za oblikovanje šolskih programov, s katerimi bi otrokom že zgodaj začeli privzgajati zeleno razmišljanje in naravi prijazen življenjski slog. Sodelujoči na delavnicah so opozorili na potrebo po davčnih spremembah, ki bi omogočale razmah okolju prijaznih oblik proizvodnje in okoljsko inteligentnih zasnov.
Udeleženci konference so ugotavljali, da je najbolj pereča težava zatiskanje oči pred resnico: „Največji izziv Nepalu je pripraviti ljudi, da bi se začeli zavedati problematike odpadkov. Večina Nepalcev preprosto ne ve, kako reciklirati ali letos zmanjšati količino ustvarjenih odpadkov,“ je pojasnil nepalski delegat Prabin Paudel. Konferenca se mu je zdela koristna, ker je navezal nove stike, dobil zamisli, kako priti do sponzorskih sredstev, in se seznanil s praktičnimi rešitvami iz drugih držav.
Joan Marc Simon iz gibanja Zero Waste je v svoji predstavitvi poudaril, da je 80 % svetovnih odpadkov mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati in da obstajajo rešitve tudi za preostalih 20 %. Po njegovem mnenju težave na tem področju ne izvirajo iz pomanjkanja ustrezne tehnologije, temveč iz neozaveščenosti, slabe informiranosti ter neprimerne zakonodaje in politike.


Pobudi Očistimo svet 2012 so se doslej pridružili vodje aktivistov iz 82 držav. Cilj gibanja je spodbuditi civilnodružbene čistilne akcije po vsem svetu, tako povezati različne skupnosti, ljudi in organizacije ter okrepiti poznavanje trajnostnih modelov in izbir na svetovni ravni.


Ugotovitve in rezultati s štiridnevne konference, ki se je končala v nedeljo, so objavljeni na spletni strani www.letsdoitworld.org in na Facebooku Let's Do It! World Cleanup 2012.  

 

"Izpod prvega peresa": piše Nara Petrovič (eden od treh slovenskih udeležencev)

Očistimo svet 2012: ko nihče več ne bo imel izgovora

Da bi verjeli v dobro tudi vpričo nespameti, norosti in nevednosti, terja veliko poguma. Že ob majhnih projektih človek zlahka najde izgovor, ob velikih pa ...
Konferenca "Očistimo svet" januarja 2012 v estonski prestolnici Talin je združila predstavnike iz 40 držav vsega sveta. Bilo bi jih še več, če ne bi bilo večnega problema razdalj -- finančnih, političnih in prostorskih. Za prostovoljce iz držav v srcu Afrike, južne Amerike ali Azije so se za večji problem kot razdalja do severa Evrope izkazale diplomatske razdalje.

Niti zagotovila samega zunanjega ministra Estonije niso prepričale oblasti v eni afriški državi, da je Estonija dejansko država in da konferenca ni le pretveza za beg afričanov na Zahod. Predstavnikom iz druge države so dali vizo za Rusijo in si niso dali pojasniti, kaj je EU, kaj je Schengensko območje in kako to, da Estonija ni več del Sovjetske Zveze. Moldavce je ustavila več kot 15-urna zamuda leta do Sankt Petersburga; zamuda je podrla tudi nadaljnji načrt potovanja zato so kar ostali doma.

Predstavnikom Gane je uspelo priti in tako so se prvič v življenju čudili snegu. Energični Libanonci so zagovarjali "zelenokracijo" (greenocracy) kot rešitev svetovnih težav. Drobno dekle vzhodnjaških potez obraza je z izjemno ozaveščenostjo predstavilo okoljske probleme Bajkalskega jezera. Predstavnika iz Nepala sta zaradi popolne odsotnosti sistema za ravnanje z odpadki v njuni državi izrazila precejšnjo negotovost nad izvedljivostjo enodnevne akcije čiščenja. Predsednik Mednarodne zveze za trdne odpadke (International Solid Waste Association) je zagodrnjal nad nepriljubljenostjo odpadkov in perečimi problemi, ki (morda prav zato) pestijo mnoge države po svetu.

"Zagodrnjali smo tudi nad nepriljubljenostjo odpadkov in perečimi problemi, ki (morda prav zato) pestijo mnoge države po svetu"  Nara Petrovič.

Preprosto dejstvo je, da bodo v mnogih državah akcijo "Očistimo svet" prepoznali šele, ko se bo zgodila v kakšni res veliki ali poznani državi in ko bodo promocijske vsebine v vsakdanjem programu na velikih TV postajah in na embalažah svetovno znanih pijač.

"Promocijske vsebine se morajo pojaviti  v vsakdanjem programu na velikih TV postajah" Nara Petrovič.

Brazilski primer je sicer spodbuden, vendar si tamkajšnji organizatorji še ne upajo verjeti, da bi lahko več kot 200 milijonov prebivalcev naenkrat pozvali k akciji in da bi se lahko odzval vsaj odstotek ali dva populacije iz tamkajšnjih 58.000 občin. Zato zdaj čistijo le mesta, eno po eno. Marta Rocha nas je vse pozvala 24. aprila v Sao Paolo, prvo mesto, v katerem bo v Braziliji potekalo čiščenje v okviru akcije "Očistimo svet 2012".

Veliko upanja vzbuja Rusija. Konference so se udeležile tri ločene ekipe. Uspelo jim je navezati dober stik in uskladiti načrte. Ko smo se pogovarjali, je mlad fant dejal: "Zdaj vemo, da zmoremo! In ko bomo akcijo izvedli v Rusiji, največji državi na svetu, nihče več ne bo imel izgovora!"

Do takrat bomo mi iz majhnih držav čistili naprej in si prizadevali za ustvarjanje oaz brez odpadkov in za to, da se bodo širile po svetu kot dobrodejen virus. V očeh vseh prisotnih na konferenci je prav primer Slovenije žarel kot vzor in spodbuda, da je morda tudi pri njih zbrati več kot le odstotek ali dva prebivalstva. Seveda je bilo nujno poudariti, da visok odstotek udeležencev v akciji še zdaleč ne pomeni, da je problematika divjega odlaganja v Sloveniji rešena. Sistemske rešitve terjajo čas, voljo pristojnih in miselni preskok v glavah večine Slovencev.

Šele predstavitve izvedenih in načrtovanih projektov so pokazale razsežnosti gibanja "Let's do it!" po svetu. Dve zaporedni akciji v Romuniji sta bili zaznamovani s samimi presežniki; Latvijci in Litvanci so iz vsedržavnega čiščenja ustvarili že tradicijo -- letos bodo čistili že petič; Anita iz New Delhija in Marta iz Brazilije sta pridobili kar nekaj podpore medijev, se spopadli z neverjetnimi birokratskimi ovirami in izvedli več mestnih čiščenj v teh ogromnih državah; v Bolgariji akcijo organizira kar nacionalna TV postaja (podobno kot v Srbiji vlada); video iz Kambodže je predstavil mlade navdušence, ki so čistili Phnom Penh; v Rusiji se je že lani povezalo 500 čistilnih akcij; zganile so se še Grčija, Turčija, Albanija, Makedonija -- na konferenci so prišle na dan s pobudo povezovanja držav v Balkanski regiji, ker bi lahko bile skupaj uspešnejše, posebej dolgoročno.

Udeleženci iz velikih držav so se dotaknili problema večjega števila ravni organizacije, logistike, posebej v nerazvitih področjih, kjer odpadki predstavljajo veliko ekološko in zdravstveno grožnjo, saj ravnanje z njimi sploh ni urejeno. Uradna odlagališča odpadkov niso nič bolje urejena kot neuradna in grmade smeti marsikje spominjajo na tiste iz risanke Wall-E.

Na konferenci so bile kakovostne vsebine le vrh ledene gore; pod gladino je vrelo od množice čustev, smeha, iskrenosti, navdušenja, hrepenenja in hvaležnosti. Čustveni naboj je dosegel vrhunec, ko smo se zbrali za gasilsko fotografijo in so nas organizatorji pozvali, naj v spodbudo posameznim državam vsem zakličemo: "Let's do it Burkina Faso! ... Let's do it Brazil! ..." itd. Vzklikov je bilo vsaj sto.

Kadri je na zadnji večer z nami podelila zgodbo o prvem srečanju petih Estoncev leta 2007: Toomasa, Rainerja, Neele, Henrija in nje. Stali so pred nami, vidno v rahli v zadregi, ko je Kadri z izjemnim navdušenjem govorila o njih. Kasneje mi je rekla: "Ali bi si kdaj mislil, da bo iz te naše ideje lahko vzniknilo nekaj takega?" z zamahom roke je preletela dvorano, polno neverjetnih ljudi -- rekla jim je kar "smetana človeštva". Spomnila me je na misel Victorja Hugoja: "Vojaški invaziji se je mogoče upreti, ne pa tudi ideji, katere čas je prišel."

"Rekla jim je kar "smetana človeštva" Nara Petrovič.

Med sobotno zabavo smo doživeli veliko presenečenje. Skupina iz Kalifornije je posebej za vse udeležence konference posnela video, v katerem so se zahvalili vsem tem pogumnim ljudem, ki so se lotili težavne naloge čiščenja sveta. Simbolično so nam poslali modre steklene kroglice, ki izgledajo natanko tako kot Zemlja z razdalje 10 milijonov kilometrov. Prosili so nas, da si jih izmenjamo med seboj skupaj s hvaležno mislijo. Težko je oceniti, kolikokrat in v koliko jezikih je bila v naslednjih urah izrečena beseda "hvala", zaznati je bilo mogoče le posebno vzdušje, ki ga je ustvarila globoka vzajemna hvaležnost.

Slovenija tej mednarodni konferenci ni prispevala le kratke predstavitve akcije "Očistimo Slovenijo v enem dnevu!" iz leta 2010, prispevala je tudi somoderiranje celotne konference in vodenje nekaterih delavnic po skupinah. Z visoko stopnjo moderatorskih veščin smo se izkazali že aprila 2011, ko smo v Rimskih Toplicah priredili konferenco "Očistimo Balkan v enem dnevu!" Zato smo vedeli, da tudi v hotelu Olümpia sredi Talina ne sme manjkati timskega duha, neformalnega spoznavanja, zabave in pretoka informacij v vse smeri.

Kaj sledi? Intenzivne priprave na začetek akcije "Očistimo svet 2012" povsod po svetu. Leta 2013 se bomo srečali znova, na še večji konferenci, na kateri bo zgodb o uspehu še več kot letos. Pesimisti pravijo, da je čist svet nerealna utopija in pobiranje odpadkov Sizifovo delo, saj toka odpadkov ni mogoče kar tako ustaviti. Pobudniki akcije "Očistimo svet" po drugi strani ugotavljamo, da prehod na novo miselnost ni luksuz ampak preprosto nuja. Ne gre za to, kdo bo na kateri strani, ampak kdo sploh bo.

"Prehod na novo miselnost ni luksuz ampak preprosto nuja" Nara Petrovič.

"Prehod na novo miselnost ni luksuz ampak preprosto nuja" Nara Petrovič.

 Še link na novico na Yahoo news in tale  Changemakers filmček s konference.