Domov | O projektu | Novice | Novica

Natečaj Za odpadke končan

Natečaj je bil namenjen vsem industrijskem oblikovalcem in smo ga pripravili skupaj z Društvom obilokovalcev Slovenije.

Namen natečaja je bil pridobiti idejne rešitve za izdelavo sodobno oblikovanih in funkcionalnih posod za ločeno zbiranje odpradkov v gospodinstvih in stanovanjskih objektih, predmet: “ZA ODPADKE”. Natečaj oziroma obdobje zbiranja rešitev je trajalo od 1. februarja 2012 do 26. marca 2012 do 24.00 ure. 

Na natečaj je v razpisanem roku prispelo 9 (devet) predlogov. Komisija je ob pregledu vseh rešitev ugotovila, da prav nobeno izmed prispelih del ne izpolnjuje natečajnih kriterijev v celoti in tudi ne predstavlja predloga smiselne, inovativne, oblikovno in izvedbeno neoporečne rešitve, ki bi nadalje lahko predstavljala odgovor razpisani temi in bi zanjo komisija lahko podala predlog za izvedbo.

Razprava komisije je pokazala nujnost ponovitve natečaja v večjih razsežnostih in z daljšim razpisnim rokom. Kljub temu dejstvu pa so člani komisije soglašali, da prispela dela izkazujejo določen trud udeležencev in tudi nekatere, sicer zelo nedodelane, a morda dokaj sprejemljive zamisli. Zato je sprejeta odločitev, da prve nagrade ni mogoče podeliti, vendar pa nadalje člani komisije izberejo “boljša” dela in jim podelijo znižane ali le simbolične nagrade. Nagrade je komisija razporedila takole:

2. mesto: Katja Keserič Markovič za projekt Eko
3. mesto: Jurij Lozič (Rompom) za projekt Ločevalni koš za smeti
3. mesto: Benjamin Skapin, Nena Miloš in Filip Đurić za projekt Modularni sistem ločevalnih košev

 

Projekt Eko


   Projekt Ločevalni koš za smeti       Projekt Modularni sistem ločevalnih košev

Komisijo so sestavljali: 

1. Barbara Prinčič, Društvo oblikovalcev Slovenije,
2. Jurij Dobrila, Društvo oblikovalcev Slovenije,
3. Urša Dolinšek, Društvo Ekologi brez meja,
4. Danaja Vastič, Društvo Ekologi brez meja,
5. Dr. Metoda Dodič Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela, šolstva in športa,
6. Karmen Prhat, Javno podjetje Snaga, Ljubljana,
7. Marjana Dermelj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Komisija predlaga, da razpisovalec uporabi preostanek nagradnega fonda za izdelavo ali odkup modelov natečajnih rešitev in na osnovi le-teh ponovno razpravlja o smernicah nadaljnjega projektiranja.

Hvala vsem za sodelovanje!